Laster...

Bruk av verktøybatterier

I dag finnes det tre hovedtyper verktøybatteri, NiCd, NIMH og Li-ion - NiCd og NIMH er på vei ut, Lithium baserte tar over.

NiCd og NIMH kan stort sett brukes om hverandre i samme drill og lader, unntaket er veldig gamle driller som ikke har automatisk lader, en kan ikke bruke ett Li-ion batteri til en drill beregnet for Nixx kjemier.

Huskeliste:

  • Alltid lad opp batterier før første gangs bruk, dette vil kalibrere de interne cellene.
  • Aldri tøm verktøybatterier 100%, med en gang du merker at maskinen begynner å bli svakere er det viktig å lade opp batteriet.
  • Ikke start lading før batteriet er avkjølt.
  • Dersom ett Lithium basert batteri tømmes helt ned vil ikke original lader starte lading, årsaken er den innebygde sikkerhetskretsen som slår av batteriet, dersom dette skjer kan du evnt lade opp med en annen spenningkilde med tilsvarende samme spenning som er på batteriet i noen minutter, før det igjen settes i original lader. får du ikke ladet opp når dette har skjedd er dette å betegne som brukerfeil.
  • Skal batteriet lagres over lengre tid må det vedlikehold-lades ca hver 6 mnd.
  • Aldri kortslutt verktøybatterier, de inneholder høy energi.
  • Når de er defekte skal de leveres til en miljøstasjon, ikke kastes i husholdningsavfall

Tar ikke lading:

  • Dersom ett Lithium verktøybatteri ikke tar lading skyldes dette i de fleste tilfeller en "dyputlading", enten under bruk eller lagring. Når det er skjedd aktiveres sikkerhetskretsen i batteriet og slår av utgangen og/eller aktivert en funksjon som kommuniserer med original lader som forteller laderen å ikke lade opp (dette varierer fra merke og modell).
    Dette er en funksjon vi mener er litt unødvendig da det skaper en større andel av batteriavfall på batterier som kunne levd mange år til. Du kan i disse tilfellene forsøke å lade opp batteriet med en annen lader/strømforsyning som gir tilsvarende spenning ut som batterispenningen +/- 30% i noen minutter direkte på batteriets pluss og minuspol, dette vil i de fleste tilfeller resette sikkerhetskretsen og den "vanlige" laderen starter vanlig ladesyklus.