Bruk og tips for MC batterier

Laster...

Mange opplever at ett MC batteri  dør tidlig og ved reklamasjon blir møtt med avslag grunnet feil bruk, her er noen tips for å unngå at de blir defekte og lider en tidlig død!

Her er noen årsaker som gjør MC batteriet defekt lenge før det er forventet, alt fra 1 dag til noen år, samt noen tips til hvordan du selv kan redde og eller forlenge levetiden av batteriet.

  1. Glemmer å slå av tenning, lys eller annet som belaster batteriet til spenningen er tilsvarende 0V, en dyputlading vil forårsake at syrevekten reduseres betydelig og symptomet er at batterispenningen faller raskt etter opplading. Her kan det hjelpe å overlade batteriet noen timer på ca 15V på ett 12V batteri, hvor lenge kommer an på batteriets størrelse og hvor lav syrevekten er, under denne prosessen må du følge med slik at batteriet ikke koker. Du finner en powersupply på ca 15 V her 
  2. Dårlig jording som påvirker ladespenning, dersom batteriet aldri/sjelden blir fulladet vil det sulfatere - Sulfatering kan i noen tilfeller fjernes med en god pulslader 
  3. Feil på laderegulator, dette kan enten overlade batteriet slik at det koker, eller underlade slik at det sulfaterer, bytt dynamo eller regulator om dette er årsak.
  4. Lekkasjestrøm, dette kan bli forårsaket av tilkoblet utstyr som går utenfor tenningen, ødelagt isolasjon på ledninger eller dårlig renhold. Dette kan kontrolleres med ett multimeter  og måle om det går strøm/Ampere fra batteriet når tenning er av. 
  5. Langtidslagret (mer enn 4 mnd) uten at det var ladet opp med en god lader i forkant, før vinterlagring bør en av batteripolene frakobles og batteriet må lades opp. skal det stå lagret mer enn 6 mnd bør en etterlade

De fleste tenker og mener de ikke har brukt det feil og at det må være batteriets kvalitet som er årsak. Ett blybatteri har veldig sjeldent fabrikasjonsfeil da det er en veldig enkel konstruksjon og inneholder kun bly og svovelsyre, dvs virker det når du tar det i bruk og det dør etter noe bruk er det veldig sjeldent batteriets feil..  PS. Blybatterier skal alltid lades opp før første gangs bruk.